Janus Генератор фактура

Raporte gjithëpërfshirëse dhe të detajuara

Me Janus, mund të gjeneroni raporte të gatshme për të dërguar dhe printuar PDF të të gjitha faturave tuaja të papaguara.

Qasuni në faturat tuaja në çdo kohë, kudo!

Bashkëpunoni pa mundim me ekipin tuaj nëpër platforma të ndryshme pasi të dhënat tuaja sinkronizohen automatikisht në të gjitha pajisjet.

Janus Генератор фактура